Dolnośląskie / WROCŁAW

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

WROCŁAW

rekrutacja@handlowa.eu dziekanat@handlowa.eu

https://www.handlowa.eu/

+48 713 331 107 • +48 713 331 117

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Rekrutacja rozpoczyna się z początkiem maja i trwa do końca września 2020 roku.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. Działamy od 1997 roku, a od 2014 roku wchodzimy w skład dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Misją WSH we Wrocławiu jest kształcenie dla pracy, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

Oferta Edukacyjna

BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia podyplomowe BHP przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Computer Engineering
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2350.00 EUR / rok

Pliki do pobrania


Employer Branding Experience
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Absolwenci kierunku EBE będą adresowali wyzwania rekrutacyjne, związane z pozyskiwaniem i angażowaniem pracowników, obniżeniem retencji, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, korzystali z social media, video, wydarzeń branżowych, współpracy z uczelniami, content i influencer marketingu.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Executive MBA
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dlaczego MBA w WSH? Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie. Kładziemy duży nacisk na pracę zespołową i praktykę. Nasi studenci pochodzą z różnych sektorów biznesu. Nauczanie odbywa się w małych, kameralnych grupach, co tworzy lepszy efekt kształcenia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
25500.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSH jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć i poznać mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowość i podatki
Ubezpieczenia gospodarcze
Analiza biznesowa

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSH jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć i poznać mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowość i podatki
Ubezpieczenia gospodarcze
Analiza biznesowa

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poznasz technologie mobilne, internetowe i multimedialne. Będziesz mógł brać aktywny udział w projektach informatycznych. Damy Ci możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firm i bezpieczeństwa informacji. Zapewnimy zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Dzięki nim nauczysz się między innymi pracować w grupie. Nabędziesz także kompetencje miękkie, których pracodawcy poszukują u przyszłych pracowników. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
405.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria Internetowa
Inżynieria Oprogramowania
Grafika Komputerowa i Multimedia
Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
e - Biznes

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poznasz technologie mobilne, internetowe i multimedialne. Będziesz mógł brać aktywny udział w projektach informatycznych. Damy Ci możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firm i bezpieczeństwa informacji. Zapewnimy zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Dzięki nim nauczysz się między innymi pracować w grupie. Nabędziesz także kompetencje miękkie, których pracodawcy poszukują u przyszłych pracowników. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
405.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria Internetowa
Inżynieria Oprogramowania
Grafika Komputerowa i Multimedia
Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
e - Biznes

International MBA
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język angielski

The University of Business in Wroclaw offers a unique,top quality MBA program created with and for professionals from different industries and countries around the globe. Graduates receive a master’s degree in management and a certificate awarding MBA Degree awarded in partnership with HHL Leipzig

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
35500.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Logistics
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2500.00 EUR / semestr

Pliki do pobrania


Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Po ukończeniu studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej: będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw, poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych, będziesz potrafił projektować, organizować, koordynować oraz nadzorować systemy logistyczne.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer Logistyki
Systemy informatyczne i Technologie w Logistyce

Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Po ukończeniu studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej: będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw, poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych, będziesz potrafił projektować, organizować, koordynować oraz nadzorować systemy logistyczne.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer Logistyki
Systemy informatyczne i Technologie w Logistyce

Management BA
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język angielski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2050.00 EUR / semestr

Pliki do pobrania


Management MA
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2050.00 EUR / miesiąc

Pliki do pobrania


MBA Digital Transformation
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język angielski

The mission of the DT MBA program at the WSH is to inspire start-uppers, entrepreneurs and even veteran managers to leave the safe paved way, take some risk and decisively act, fully leveraging the opportunities of today’s world to create something new, grow exponentially and, ultimately, succeed.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
19900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


MBA Lean Management
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Lean Management MBA, to unikalna możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie zarządzania procesowego poprzez narzędzia lean/kaizen/ciągłego doskonalenia z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa MBA oraz 3 certyfikatów Lean: Lidera, Coacha i Managera wydanych przez Partnera Kierunku, firmę LMCG.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
17700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


MBA Process Management
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia studiów MBA.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
17700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


MBA Project Management
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Ten kierunek wyróżnia połączenie Zarządzania Projektami z „Ledership-em” na fundamentach tradycyjnej metodologii zarządzania projektami i technik Agile. Kierunek ten jest unikalny, ponieważ w swoim przekazie gromadzi sprawdzone zagadnienia i techniki z profesjonalnego świata Zarządzania Projektami.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
17700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

MBA Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) to doskonała możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie RPA poprzez zrozumienie podstawowych pojęć RPA, stosowanych narzędzi RPA oraz dogłębne poznanie procesu zarządzania RPA w organizacji z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych MBA.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
17700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


MBA w Administracji Publicznej
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Celem studiów podyplomowych MBA w Administracji Publicznej jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w stawianiu czoła aktualnym wyzwaniom sfery publicznej. Ich założeniem jest stworzenie przestrzeni dla rozumienia tradycyjnych i innowacyjnych koncepcji pomocnych w podejmowaniu pożądanych decyzji.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Specjalista Dyplomowany
Czesne:
17700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Technik Programista - programowanie dla nauczycieli
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia podyplomowe Technik programista - Programowanie dla nauczycieli stanowią odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynku pracy i zapotrzebowanie na nauczycieli nowych zawodów. Absolwenci kierunku w trakcie studiów nabędą umiejętności projektowania, programowania oraz testowania aplikacji.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Tester oprogramowania
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Studia podyplomowe z zakresu testowania oprogramowania mają przygotować do pracy na stanowiskach takich, jak: Software Tester, Quality Assurance Engineer, Quality Assurance Specialist, itp., w firmach dostarczających i wykorzystujących technologie IT.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
6000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania


Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną. Decydując się na studia o takim profilu, możesz przyczynić się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów z Europy i świata..

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Hotelarstwo
Międzynarodowy Biznes Turystyczny
Organizacja Eventów
E-biznes w turystyce
Przedsiębiorczość w turystyce

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną. Decydując się na studia o takim profilu, możesz przyczynić się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów z Europy i świata..

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Hotelarstwo
Międzynarodowy Biznes Turystyczny
Organizacja Eventów
E-biznes w turystyce
Przedsiębiorczość w turystyce

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zostań magistrem turystyki i rekreacji przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Miej wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer hotelarstwa
Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zostań magistrem turystyki i rekreacji przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Miej wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer hotelarstwa
Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Zarządzanie w WSH to studia praktyczne. Kompetencje absolwenta w pełni odpowiadają oczekiwaniom pracodawców na trudnym i konkurencyjnym rynku. Podczas trzech lat studiów studenci rozwijają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie w kameralnej atmosferze z doświadczonymi praktykami.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Marketing i Sprzedaż
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Psychologia w Biznesie
Zarządzanie Marką Osobistą
Przedsiębiorczość
E-biznes

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Zarządzanie w WSH to studia praktyczne. Kompetencje absolwenta w pełni odpowiadają oczekiwaniom pracodawców na trudnym i konkurencyjnym rynku. Podczas trzech lat studiów studenci rozwijają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie w kameralnej atmosferze z doświadczonymi praktykami.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Marketing i Sprzedaż
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Psychologia w Biznesie
Zarządzanie Marką Osobistą
Przedsiębiorczość
E-biznes

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kompleksowe wykształcenie nabyte na naszych studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, to szansa pogłębienia swojej wiedzy i pasji. Niezależnie od wybranej specjalizacji nauczysz się skutecznie analizować rynek, zarządzać współczesną dokumentacją oraz podejmować szybkie i trafne decyzje.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Marketing Internetowy w Praktyce
Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie Projektami

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kompleksowe wykształcenie nabyte na naszych studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, to szansa pogłębienia swojej wiedzy i pasji. Niezależnie od wybranej specjalizacji nauczysz się skutecznie analizować rynek, zarządzać współczesną dokumentacją oraz podejmować szybkie i trafne decyzje.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
400.00 PLN / miesiąc

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Marketing Internetowy w Praktyce
Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Jakością Branży Automotive
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.0 rok
Język polski

Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy wraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością.

Poziom:
Studia Podyplomowe
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.0 rok
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania